Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Inne festiwale i koncerty

Podstawową sferą aktywności Związku Ukraińców Podlasia jest działalność kulturalna. Jej celem jest zachowanie i rozwój ukraińskiego dziedzictwa Podlasia oraz zaprezentowanie mieszkańcom regionu współczesnej kultury ukraińskiej. Działalność kulturalna przybiera różne formy: od dużych festiwali poprzez konkursy, koncerty w małych wsiach Podlasia po kameralne spotkania kulturologiczne i warsztaty.

W ciągu swego istnienia Związek Ukraińców Podlasia organizował wiele imprez w różnych miejscowościach Północnego i Południowego Podlasia. Były to m.in. „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w Mielniku, impreza, która przerodziła się w Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”, „Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne” w Czeremsze, z której biorą początki „Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje” i wiele innych.

Oprócz znanych festiwali, które są organizowane do tej pory, Związek Ukraińców Podlasia organizował też cyklicznie „Przegląd Pieśni Weselnych i Lirycznych” w Kleszczelach, poświęcony zachowaniu i prezentacji bogatych tradycji obrzędowych związanych z weselem.

Prezentacje weselne w Kleszczelach

Cykliczną imprezą były także dożynki, organizowane początkowo w różnych miejscowościach Podlasia (m.in. w Krzywej, Augustowie), a następnie w Moszczonie Królewskiej przy współpracy z miejscowym zespołem „Nowina” i gminą Mielnik.

Dożynki w Moszczonie Królewskiej, 2009 r.

Związek Ukraińców Podlasia organizuje również koncerty na Południowym Podlasiu. Imprezą, która przez wiele lat odbywała się w Dąbrowicy Małej, była „Wasyliwka”, poświęcona pamięci malarza ludowego Bazylego Albiczuka.

„Wasyliwka”, 2015 r.

Obecnie oprócz takich dużych festiwali, jak Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”, „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, „Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje” w Czeremsze, rokrocznie Związek Ukraińców Podlasia organizuje kilka mniejszych koncertów muzyki ukraińskiej, a także prezentacje spektakli teatralnych. Odbywają się one w różnych miejscowościach Podlasia, nie tylko w większych ośrodkach, ale też w mniejszych wsiach. Występują na nich zespoły z Podlasia oraz z zagranicy, głownie z Ukrainy.

Występ zespołu “Czornobrywci” z Hoszczy na Ukrainie, 2020 r.

Nową inicjatywą środowiska ukraińskiego są „Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”, organizowane od 2020 roku w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią. W ich programie są warsztaty twórczości ludowej, wykład na temat zwyczajów na Podlasiu, koncert zespołów folklorystycznych oraz prezentacja obrzędu.

„Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”, 2021 r.