Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo

„Ukraińskie Słowo” to cykliczny program radiowy w języku ukraińskim, który był nadawany na antenie prawosławnego Radia Orthodoxia od 23 kwietnia 2009 r. do 15 lipca 2021 r. w każdy czwartek. Trwał on od 15 do 20 minut. Na początku programy przygotowały i poprowadziły uczennice międzyszkolnego punktu nauczania języka ukraińskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku. W ostatnich latach były one przygotowywane przez Annę Pabian i Agnieszkę Parfieniuk.

„Ukraińskie Słowo” poruszało zagadnienia związane z tradycją, kulturą, językiem, religią i historią społeczności ukraińskiej Podlasia, a także innych regionów zamieszkanych przez Ukraińców. Tematyka programów była dostosowywana do kalendarza Cerkwi prawosławnej, wskazując w ten sposób na silny związek tradycji ludowych z życiem religijnym ludności ukraińskiej.

Przez wiele lat „Ukraińskie Słowo” było realizowane w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Obecnie „Ukraińskie Słowo” można słuchać w Internecie na stronie YouTube Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.youtube.com/@zwiazekukraincowpodlasia5269