Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wydawnictwa muzyczne

RANOK

W 2000 roku Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego wydał pierwszą  kasetę magnetofonową. Znalazły się na niej piosenki, liryczne, żartobliwe a także pieśni wiosenne i kupalskie.

RANOK

W 2006 roku Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego wydał swoją pierwszą płytę CD. Na dysku znalazły się 22 utwory. Pieśni nagrane zostały w dwóch grupach wokalnej oraz wokalno-instrumentalnej.

„CZTERY PORY ROKU”

W 2006 roku ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy „Hiłoczka” z Czeremchy zrealizował projekt „Cztery Pory Roku”, którego rezultatem była płyta z filmami prezentującymi cztery obrzędy z kalendarza mieszkańców podlaskiej wsi: kolędowanie, pieśni wiosenne, wypiekanie korowaja oraz obrzędy żniwne. W nagraniach oprócz zespołu „Hiłoczka” uczestniczyły zespoły śpiewacze z Czeremchy-Wsi, Wólki Terechowskiej, Dobrowody oraz Malinnik.

HIŁOCZKA

W 2009 roku ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy „Hiłoczka” z Czeremchy wydał swoją pierwszą płytę CD. Znalazły się na niej pieśni z Podlasia oraz z ukraińskiego Polesia. Utwory zostały nagrane w dwóch grupach wokalnej oraz wokalno-instrumentalnej.

„RANOK KOLĘDUJE”

W 2009 r. Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego nagrał płytę z kolędami i szczedriwkami. Na płycie  znalazły się również życzenia świąteczno-noworoczne. Płyta zawiera 17 utworów.

„UKRAIŃSKIE IMPRESJE”

Płyta została wydana w 2010 roku. Zawiera ona ludowe pieśni ukraińskie w opracowaniu klasycznym. Została nagrana w składzie Marta Wróblewska – sopran, Paweł Pecuszok – tenor, Krzysztof Kiercul – fortepian.

POZYTYV

W 2012 roku swoją pierwszą płytę wydał zespół „Pozytyv”. Płyta zawiera 13 utworów inspirowanych melodiami z Podlasia oraz wielu zakątków Ukrainy.

RODYNA

W 2012 roku zespół folklorystyczny „Rodyna” z Dubiażyna wydał swoją debiutancką płytę. Zawiera ona 18 utworów śpiewanych a capella. Są to tradycyjne pieśni ukraińskie.

HOYRAKY „FOLK’N’ROLL”

Płyta zespołu „Hoyraky” ukazała się w 2013 roku. Znalazły się na niej popularne piosenki ukraińskie w autorskiej obróbce, łącznie 11 utworów.

RANOK „ŚPIEWAMY I TAŃCZYMY”

W 2015 roku Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego nagrał dwupłytowy album CD i DVD. Płyta CD zawiera 18 utworów z Podlasia oraz ukraińskiego Polesia. Na płycie DVD znajduje się 8 tańców. Album zawiera również książeczkę z zdjęciami zespołu oraz tekstami piosenek.

HIŁOCZKA „WYŚPIEWANA TRADYCJA”

W 2016 roku ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy „Hiłoczka” z Czeremchy wydał płytę-album ,,Wyśpiewana Tradycja” z tradycyjnymi pieśniami w wykonaniu zespołu „Hiłoczka” oraz zespołu śpiewaczego z Czeremchy-Wsi. Album zawiera dwie płyty oraz teksty piosenek.

DOBRYNA „TAM U POLI NA HORBOCZKU”

W 2018 roku zespół „Dobryna” wydał swoją debiutancką płytę. Znalazły się na niej tradycyjne pieśni ukraińskie z Podlasia, zapisane i opracowane przez zespół. Pieśni zostały nagrane z zachowaniem najważniejszych cech gwar podlaskich. Płyta zawiera książeczkę z tekstami piosenek.

„PODLASIE KOLĘDUJE”

W 2019 roku została wydana płyta „Podlasie kolęduje – ukraińskie kolędy i szczedriwki Podlasia”. W nagraniach CD uczestniczyły cztery zespoły: „Ranok”, „Hiłoczka”, „Dobryna” oraz zespół śpiewaczy z Czeremchy-Wsi.