Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Bacikach Bliższych

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Baciki Bliższe. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.