Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Krzywej

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Krzywa. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji