Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Dubnie

20 listopada odbędzie się koncert w Dubnie. Wystąpią „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” i soliści zespołu „Rankowa Rosa”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia i Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.