Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do czytania „Nad Buhom i Narwoju”

Zapraszamy do kupowania i czytania Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Nr 2/2023 jest dostępny w sieci „Kolporter na terytorium całej Polski w następujących miejscowościach:

GDZIE KUPIĆ

 

Ponadto czasopismo (kilka ostatnich numerów) jest dostępne w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Osoby, które wolą czytać w wersji elektronicznej, mogą kupić „Nad Buhom i Narwoju” za pośrednictwem e-prasy pod linkiem:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

 

O czym piszemy w numerze 2/2023?

Останній номер

W każdej chwili możliwa jest również prenumerata – to gwarancja szybkiej wysyłki od razu po wyjściu czasopisma z drukarni:

PRENUMERATA

Pismo wydaje Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji z budżetu państwa.

VII Zjazd Związku Ukraińców Podlasia

3 czerwca 2023 roku w Bielsku Podlaskim odbył się VII Zjazd Związku Ukraińców Podlasia w celu wyboru nowych władz. Jego członkowie wybrali nowe organy kierownicze, a także omówili stan i perspektywy działalności w przyszłości.

Przewodniczącą Związku Ukraińców Podlasia na kolejną kadencję została Maria Ryżyk.

 

Oprócz przewodniczącego uczestnicy zjazdu wybrali 15-osobową Radę Główną ZUP oraz Komisję Rewizyjną. Wybrano również Zarząd Główny, w którego składzie znalazły się te same osoby, które wchodziły w skład ZG ZUP w latach 2019-2023. W obecnej kadencji pełnią one te same funkcje. Są to:

  1. Andrzej Artemiuk – zastępca przewodniczącego
  2. Łukasz Badowiec – zastępca przewodniczącego
  3. Agnieszka Tyszkiewicz – skarbnik
  4. Ludmiła Łabowicz – sekretarz
  5. Mirosław Burzyński – członek
  6. Mirosław Stepaniuk – członek

 

 

 

Ukraińskie Słowo 01.06.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu będziemy na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Czyżach. podczas którego odbyła się promocja dwóch książek Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz “Nasze seło, prawda i wydumane ”.

 

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Orli odbył się koncert muzyki ukraińskiej

W sobotę 27 maja 2023 r. w plenerze Gminnego Centrum Kultury w Orli odbył się „Koncert muzyki ukraińskiej”.

Zaprezentowały się na nim zespoły działające w Orli: „Fermata”, „Hity Fity”, „Werwoczki” oraz „Orlanie”. Ponadto z Bielska Podlaskiego wystąpili: solistka Wiktoria Gać oraz zespół „Dumka”, działający przy Związku Ukraińców Podlasia. Wystąpiła też „Łuna” z Parcewa.

Koncert w Orli był okazją, aby zaprezentować  miejscowej publiczności najlepszych wykonawców repertuaru ukraińskiego, a wiec laureatów tegorocznego Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”, a także zaproszonych gości – zespół „Dwa Kolory” z Legionowa koło Warszawy, który już od kilku lat występuje na imprezach ukraińskich w regionie na zaproszenie Związku Ukraińców Podlasia.

          

 

Koncert odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Jego organizatorami byli: Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminne Centrum Kultury w Orli.

foto: zespół „Werwoczki” i „Dwa Kolory”

Koncert muzyki ukraińskiej w Orli

W sobotę 27 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli Związek Ukraińców Podlasia organizuje „Koncert muzyki ukraińskiej”.

Wystąpią:

Fermata z Orli

Wiktoria Gać z Bielska Podlaskiego

Dumka z Bielska Podlaskiego

Dwa Kolory z Legionowa koło Warszawy

Hity Fity z Orli

Werwoczki z Orli

Orlanie z Orli

Laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”

 

Koncert jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Organizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminne Centrum Kultury w Orli.

 

„Nad Buhom i Narwoju” w e-prasa

Ukazał się nr 2/2023 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, wydawany przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Nowy numer naszego dwumiesięcznika jest na razie dostępny jedynie w formie elektronicznej. Można go kupić tutaj:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

Pod koniec tygodnia nr 2/2023 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” będzie dostępny w sieci Kolporter w całej Polsce.

Zapraszamy na stronę naszego dwumiesięcznika, aby śledzić na bieżąco informacje dotyczące „Nad Buhom i Narwoju” oraz czytać artykuły, które się w nim ukazują:

ГОЛОВНА

Zmarł Aleksander Kolańczuk

7 maja 2023 roku w wieku 91 lat zmarł dr Aleksander Kolańczuk, działacz ukraiński w Polsce, historyk, autorytet w dziedzinie upamiętniania żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińskiej Halickiej Armii.

Aleksander Kolańczuk urodził się 2 kwietnia 1932 r. we wsi Wólka Tarnowska na Chełmszczyźnie, skąd został deportowany w 1947 r. na tereny północnej Polski. Przez całe życie był aktywnym członkiem organizacji ukraińskich w Polsce. Był członkiem zarządu głównego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1971-1973), członkiem Związku Ukraińców w Polsce, w tym zarządu głównego (1996-2001), a także wiceprzewodniczącym Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. Tworzył materiały dla ukraińskich audycji Polskiego Radia oraz teksty dla gazety „Nasze Słowo”. Jego artykuły ukazywały się również w Ukraińskim Piśmie Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Dzięki jego pracy badawczej i edukacyjnej społeczność ukraińska w Polsce mogła poznać niezwykle ważny rozdział z historii ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego i losów jego przywódców, którzy w wyniku klęski traktatu Piłsudski-Petlura, znaleźli się na terenie II Rzeczypospolitej, z dala od rodzinnego domu, w tym także na Podlasiu.

Dzięki jego konsekwentnej, ciężkiej pracy odnaleziono i uratowano cmentarze i poszczególne groby żołnierzy AURL w Polsce. Dr Kolańczuk jest autorem wielu artykułów, oraz opracowań materiałów historycznych. Jego książki: „Ukraińska emigracja wojskowa w Polsce 1920-1939”, „Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina: miejsca pamięci Ukraińców — uczestnicy marszu niepodległościowego w latach 1917-1921 w Polsce”, „Za wolność naszą i waszą. Uczestnicy ukraińskiej walki wyzwoleńczej 1917 – 1921. Miejsca pamięci w Polsce. Podręcznik”, „Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym II RP” – są nieocenionym, unikatowym wkładem naukowym do historii stosunków ukraińsko-polskich.

Doktor honoris causa Kirowohradzkiego Instytutu Gospodarki Regionalnej. Laureat wielu nagród, w szczególności Orderu Księcia Jarosława Mądrego V stopnia, Odznaczenia Prezydenta Ukrainy – medal jubileuszowy „25 lat niepodległości Ukrainy”, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenia Ogólnoukraińskiego im. Iwana Ohienko, Nagrody „Strażnika Pamięci” Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.

Niech pamięć o nim będzie wieczna.

Rezultaty XIX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ»

07 maja 2023 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”.

Komisja konkursowa w składzie:

Ala Kowalczuk (Przewodnicząca Komisji – Równe, Ukraina) – folklorystka, śpiewaczka i animatorka związana z zespołami Horyna, Silska Muzyka i Rankowa Rosa. Od ponad 20 lat zaangażowana jest w dokumentowanie i wykonywanie muzycznego folkloru Polesia i Wołynia. Niejednokrotnie organizowała projekty kulturalne i badawcze związane z tym regionem. Wspiera swoją wiedzą działalność zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą.  Regularnie prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech.

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka. Pochodzi z okolic Równego. Od 20 lat rozwija działalność w Polsce. Prowadzi zespoły ukraińskie, białoruskie zajmujące miejsca na różnych koncertach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Dyrygent chórów cerkiewnych, prowadzi warsztaty śpiewu sakralnego i ludowego.

Borys Buń – choreograf zespołów tańca ludowego w Ukrainie i na Podlasiu.

wysłuchało łącznie 88 jednostek wykonawczych.

W konkursie wzięli udział wykonawcy muzyki ukraińskiej (soliści, duety, trio, kwartety oraz zespoły) z terenu Podlasia i innych regionów Polski. Prezentowali się oni w następujących kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka autorska i współczesna, zespoły wokalno-instrumentalne oraz śpiew chóralny. W każdej z tych kategorii wykonawcy byli oceniani w czterech grupach wiekowych: dzieci (do lat 10), młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli (od 18-59 lat), dorośli (60+). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

FOLKLOR AUTENTYCZNY:

 

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Małe formy:

II miejsce – Duet: Ksenia Parfieniuk i Magdalena Martyniuk

 

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Natalia Nikitiuk

II miejsce – Katarzyna Parfieniuk

Małe formy:

I miejsce – Duet: Katarzyna Parfieniuk i Lena Czykwin

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok grupa wokalno-instrumentalna

II miejsce – Zespół Hiłoczka

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Małe formy:

I miejsce – Zespół Dobryna

II miejsce – Zespół Kresowki

III miejsce – Trio: Eugeniusz Szeretucha, Julia Panasiuk, Eugeniusz Ignatiuk

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok grupa wokalna

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

I miejsce – Wiera Niczyporuk

II miejsce – Zbigniew Nasiadko

III miejsce – Walentyna Waszczuk

Małe formy:

Wyróżnienie – Duet: Helena Datczuk i Zinaida Mielniczuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Rodyna

II miejsce – Zespół Malinki

III miejsce – Zespół Wrzosy

Wyróżnienie – Zespół z Czeremchy Wsi

Wyróżnienie – Zespół Nowina

 

FOLKLOR OPRACOWANY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Melania Czyżewska

II miejsce – Lida Panasiuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Soneczko

II miejsce – Zespół Szkoły Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

Wyróżnienie – Gabriela Ostapkowicz

Zespoły:

III miejsce –  zespół wokalny STUDIA PIOSENKI HDK

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

II miejsce – Tatiana Stryhun

III miejsce – Jarosław Antypowicz

Wyróżnienie – Danuta Olszewska

 

Małe formy:

I miejsce – Duet: Wspak

II miejsce – Trio: Ewelina Filipiuk, Małgorzata Bakunowicz i Wołodymyr Rewa

III miejsce – Тrіо: Danuta Olszewska, Tatiana Stryhun i Petro Romaniw

Wyróżnienie – Duet: Julia Mirończuk i Mariola Kadłubowska

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron, Zespół Mikron-grupa żeńska

II miejsce – Zespół Werwoczki

III miejsce – Zespół Dwa Kolory, Zespół Dwa Kolory

III miejsce – Zespół Dumka

III miejsce – Zespół Echo puszczy

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

III miejsce –  Petro Romaniw

Wyróżnienie – Witalis Gawryluk

 

 

Zespoły:

I miejsce – Kwartet zespołu Ceglinki (Dubiny)

II miejsce – Zespół Orlanie, Żeńska grupa zespołu Orlanie

III miejsce – Zespół Reczańka

III miejsce – Żeńska grupa zespołu Ceglinki (Dubiny)

Wyróżnienie – Męska grupa zespołu Ceglinki (Dubiny)

Wyróżnienie – Kwartet zespołu Orlanie

 

PIOSENKA WSPÓŁCZESNA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Daria Sawicka

II miejsce – Oliwia Kozak

III miejsce – Aleksandra Białokozowicz

III miejsce – Martyna Sacharczuk

Wyróżnienie – Nina Iwaniuk

Małe formy:

II miejsce – Duet: Agata i Anna Reszetnikow

II miejsce – Duet: Anna i Natalia Białokozowicz

III miejsce – Duet: Antonina Łuczaj i Kinga Sosna

 

Zespoły:

I miejsce – Młodsza grupa zespołu Ranok

II miejsce – Zespół Kwarta

III miejsce – Zespół Takt

 

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Wiktoria Masalska

II miejsce – Gabriela Wróbel

Zespoły:

II miejsce – Zespół Czyżowianki

II miejsce – Zespół Hity Fity

III miejsce – Zespół Fermata

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Kateryna Yakauchuk

II miejsce – Wiktoria Gać

II miejsce – Ewa Iwaniuk

III miejsce – Aleksandra Wołczyk

III miejsce – Aleksandra Ostapczuk

III miejsce – Zofia Filipiuk

III miejsce – Weronika Ptaszyńska z duetem tanecznym

Małe formy:

II miejsce – Duet: Ewelina Filipiuk i Małgorzata Bakunowicz

III miejsce – Duet: Adrianna Bielicka-Skowrońska i Anna Łukjaniuk

III miejsce – Trio: Dorota Tarasiuk, Luba Gawryluk i Ala Kamieńska

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok

II miejsce – Zespół Piosenki Regionalnej Łuna

Wyróżnienie – Zespół Zabawa

Wyróżnienie – Zespół Czerwone Szpilki

PIOSENKA AUTORSKA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

Wyróżnienie – Ewelina Szeretucha

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

III miejsce – Mirosław Turowski

Zespoły:

II miejsce – Zespół Ceglinki (Lewkowo Stare)

III miejsce – Zespół Kałaski

Wyróżnienie – Zespół Kałaski-grupa żeńska

 

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:

 

I miejsce: Zespół Chiebra

 

ŚPIEW CHÓRALNY:

Zespoły:

II miejsce – Chór Miasta Hajnówka

III miejsce – Chór Harmoń

III miejsce – Zespół Ceglinki (Dubiny)

 

 

Jury pragnie docenić wysiłek włożony w dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu wraz z dbałością o formę prezentacji oraz odpowiednie stroje jednak chciałoby zwrócić szczególną uwagę na to aby wykonawcy sięgali bardziej po miejscowy repertuar tradycyjny również we własnym opracowaniu. Zwraca również uwagę o dobór repertuaru do wieku uczestników oraz niepowtarzanie utworów wykonywanych w poprzednich edycjach konkursu.

Ukraińskie Słowo 04.05.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu przedstawimy relację z Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie Słowo”, organizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyniki Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie słowo”

28 kwietnia 2023 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie słowo”.

 

Jury w składzie:

Ludmiła Łabowicz – przewodnicząca jury – filolog, językoznawca, dziennikarka

Elżbieta Nielipińska – dyrektor Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim

Igor Fita – instruktor muzyczny

 

Wysłuchało łącznie 63 recytatorów z Bielska Podlaskiego oraz Czeremchy – z Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim. Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze.

 

Po wysłuchaniu 13 prezentacji w wykonaniu najmłodszych w kategorii „przedszkola” postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce –

Anna Białokozowicz

Urszula Karczewska

Nadia Waszkiewicz

Lena Strelczuk

Ignacy Zdanowicz

 

II miejsce –

Franciszek Kruk

Alan Wojdakowski

Borys Morozow

Tymon Gonta

Marcel Ignatowicz

Gracjana Blaszyńska

 

III miejsce –

Maria Dąbrowska

Anastazja Kiryluk

 

W kategorii „klasy I-III szkoły podstawowej” wysłuchano 19 prezentacji. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce –

Konrad Seweryn

Martyna Sacharczuk

Natalia Białokozowicz

Daria Sawicka

 

II miejsce –

Dominika Białokozowicz

Marta Kierkowicz

Lidia Mielnik

Julia Iwaniuk

Agata Reszetnikow

Laura Bober

Ksenia Parfieniuk

 

III miejsce –

Piotr Iwaniuk

Iga Parfieniuk

Laura Pęczek

Lena Rutkowska

Iga Matejak

Zuzanna Mazurek

Magdalena Martyniuk

Antonina Juszkiewicz

 

W kategorii „klasy IV-VI szkoły podstawowej” wysłuchano 18 prezentacji. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce –

Wiktoria Gawryluk

Katarzyna Parfieniuk

Gabriela Ostapkowicz

Anna Reszetnikow

 

II miejsce –

Lena Czykwin

Zlata Veraksa

Julia Monachowicz

Natalia Borowska

Maria Śliwka

 

III miejsce –

Nikola Hołodok

Urszula Baran

Daryna Plastunova

Sara Karczewska

Nela Karczewska

Natalia Sawczuk

 

Wyróżnienie:

Julia Kierdelewicz

Oksana Taranta

Anna Belak

 

W kategorii klasy VII-VIII wystąpiło 13 recytatorów. Jury przyznało następujące nagrody:

Grand Prix

Dasza Rogala

 

I miejsce –

Ewa Giza

Gabriela Nowosad

Maja Jermałowska

Magdalena Korpacz

 

II miejsce

Magdalena Żychoń

Małgorzata Ryszczuk

Aleksandra Szokało

Anna Stelmach

 

III miejsce

Dominika Fiedoruk

Valeria Stebelieva

 

Wyróżnienie

Wiktoria Bondaruk

Oksana Wasiluk

 

Nagrodzeni uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością wybranego tekstu, ciekawą interpretacją wybranej poezji oraz staranną wymową, uwzględniającą prawidłową artykulację trudnych ukraińskich głosek oraz prawidłowy akcent. Zaprezentowali ponadto swoje zdolności artystyczne. Jury, przyznając liczne pierwsze, drugie oraz trzecie miejsca, docenia wkład włożony w przygotowanie dzieci do prezentacji.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, co pokazuje staranne i dokładne przygotowanie uczniów do prezentacji.

*********************************

Konkurs odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.