Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022

Już w najbliższą niedzielę 15.05.2022r. od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski odbędą się przesłuchania konkursowe XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022.

Serdecznie zapraszamy!

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ukraińskie Słowo 05.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

W programie spotkamy się z uczestnikami akcji „Operacja Czysta Rzeka” w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką

Decyzją zarządów Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką. Celem jej powstania jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie w czterech kategoriach:

– Twórczość literacka,

– Działalność naukowa,

– Działalność popularnonaukowa,

– Twórczość publicystyczna.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zasłużone dla funkcjonowania, badania, tworzenia lub rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Twórczość literacka nagroda będzie przyznawana dla osób pochodzących z Podlasia tworzących literaturę w języku ukraińskim (w języku literackim lub podlaską gwarą ukraińską).

W kategorii Działalność naukowa nagroda będzie przyznawana dla naukowców zasłużonych dla badań Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Działalność popularnonaukowa nagroda będzie przyznawana dla osób podejmujących działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Podlasiu, a w szczególności o kulturze i języku ukraińskim Podlasia lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Twórczość publicystyczna nagroda będzie przyznawana dla dziennikarzy i innych twórców prowadzących działalność publicystyczną lub reportażową w różnych formach: prasowej, radiowej lub telewizyjnej, zajmujących się problematyką dotyczącą Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie przez Kapitułę, w skład której wejdą osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia, wskazane przez zarządy podmiotów ustanawiających Nagrodę, czyli Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia.

Po raz pierwszy Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka przyznana będzie w roku 2022. Kapituła Nagrody będzie prowadziła prace od lipca 2022 r. Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród za 2022 rok odbędzie się jesienią br.

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ukraińskie Słowo 21.04.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu powiemy o tradycjach ludowych Podlasia związanych z Wielkim Czwartkiem. W drugiej części życzenia z okazji świąt Wielkanocy złożą uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

 

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo 14.04.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

W tym tygodniu zajrzymy do siedziby Związku Ukraińców Podlasia, gdzie wciąż trwa zbiórka na rzecz Ukraińców poszkodowanych przez wojnę. Przedstawimy też relację z Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Ukraińskie Słowo”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Protokół posiedzenia jury Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie słowo”

13 kwietnia 2022 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie słowo”.

 

Jury w składzie:

Ludmiła Łabowicz – przewodnicząca jury – filolog, językoznawca, dziennikarka

Elżbieta Nielipińska – dyrektor Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim

Igor Fita – instruktor muzyczny

 

Wysłuchało łącznie 101 recytatorów z Bielska Podlaskiego, Czeremchy i Białegostoku.

 

Po wysłuchaniu 16 prezentacji w wykonaniu najmłodszych w kategorii „przedszkola” postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Grand Prix –

Lidia Panasiuk

 

I miejsce –

Nadia Waszkiewicz

Magdalena Karpuk

Borys Morozow

Adam Strelczuk

Oksana Laszewicz

Anna Białokozowicz

Kira Oleszczuk

 

II miejsce –

Daria Wawrzyniuk

Antonina Filimoniuk

Ignacy Zdanowicz

 

III miejsce –

Maria Dąbrowska

Urszula Karczewska

Marcjanna Wysocka

Mateusz Pietruczuk

Lena Strelczuk

 

W kategorii „klasy I-III szkoły podstawowej” wysłuchano 35 prezentacji. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce –

Martyna Sacharczuk

Magdalena Dmitruk

Daria Sawicka

Laura Bober

Olena Konach

Nikola Hołodok

Wiktoria Gawryluk

Katarzyna Parfieniuk

Hanna Łabowicz

 

II miejsce –

Aleksandra Białokozowicz

Konrad Seweryn

Marta Kierkowicz

Natalia Białokozowicz

Lidia Mielnik

Iga Matejak

Laura Pęczek

Maria Grygoruk

Kira Kosiak

Julia Iwaniuk

Lena Rutkowska

Ksenia Parfieniuk

Agata Reszetnikow

Jan Dąbrowski

Urszula Baran

Gabriela Ostapkowicz

Fiodor Nikulin

 

III miejsce –

Sonia Chmur

Jan Pietrzykowski

Agata Kasperuk

Karina Szczytyńska

Amelia Budzowski

Julia Kierdelewicz

Oliwia Fiedorowicz

Zofia Żukowska

Aleksander Hryniewicki

 

W kategorii „klasy IV-VI szkoły podstawowej” wysłuchano 23 prezentacji. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce –

Sara Karczewska

Julia Monachowicz

Dominika Łabowicz

Kirył Monach

Gabriela Nowosad

 

II miejsce –

Anna Reszetnikow

Natalia Borowska

Klaudia Wołosik

Nela Karczewska

Maria Śliwka

Ada Załęska

Ewa Giza

 

III miejsce –

Paulina Korowaj

Oliwia Anna Szulżyk

Bartosz Uljanow

Anna Nahorna

Natalia Sawczuk

Oksana Szumikowska

Marianna Zys

 

Wyróżnienie:

Aleksandra Stepaniuk

Diana Koleśnik

Gabriela Żukowska

Magdalena Żychoń

 

W kategorii klasy VII-VIII wystąpiło 27 recytatorów. Jury przyznało następujące nagrody:

 

I miejsce –

Daria Solka

Maksym Minenko

Mariia Sytnytska

Maria Kazimieruk

Małgorzata Wysocka

Gabriela Kondraciuk

 

II miejsce

Magdalena Korpacz

Ilaria Tokajuk

Valeria Stebelieva

Malwina Wołosik

Izabela Tomczuk

Gabriela Monachowicz

Zofia Iwaniuk

 

III miejsce

Grzegorz Daniluk

Anna Stelmach

Dominika Fiedoruk

Aleksandra Szokało

Michał Wasiluk

Natalia Łapińska

Oksana Wasiluk

Oksana Jasiuk

Daria Stosiak

Jan Daniluk

 

Wyróżnienie

Piotr Aleksiejuk

Magdalena Stepaniuk

Małgorzata Ryszczuk

 

Nagrodzeni uczniowie wykazali się dobrą znajomością wybranego tekstu, ciekawą interpretacją wybranej poezji oraz staranną wymową, uwzględniającą prawidłową artykulację trudnych ukraińskich głosek oraz prawidłowy akcent. Zaprezentowali ponadto swoje zdolności artystyczne. Jury, przyznając liczne pierwsze, drugie oraz trzecie miejsca, docenia wkład włożony w przygotowanie dzieci do prezentacji.

Poziom konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, wysoki, zwłaszcza na poziomie przedszkola oraz klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej.

 

Ukraińskie Słowo 24.03.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

W tym tygodniu proponujemy Państwu materiał z demonstracji zorganizowanej koło Konsulatu Białorusi w Białymstoku przez Związek Ukraińców Podlasia razem z Diasporą Białoruską oraz Fundacją Tutaka.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.