Odbyła się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2021 r. w Bielskim Domu Kultury odbywała się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

W ramach tegorocznej konferencji odbyło się V sesji, zorganizowano prezentacje dwóch książek oraz dwa wydarzenia towarzyszące.

Z referatami wystąpiło 29 badaczy z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Poszczególne wydarzenia konferencji można oglądać online na stronie FB Podlaskiego Instytutu Naukowego.

 19 listopada 2021 r.:

Uroczyste otwarcie konferencji
Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/636541771122913

20 listopada 2021 r.:

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Uroczyste zamknięcie konferencji

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225

Na zakończenie konferencji wystąpiła z koncertem wokalna grupa Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego, działającego przy Związku Ukraińców Podlasia.

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

 

Koncert w Dubnie

20 listopada odbył się koncert muzyki ukraińskiej w Dubnie. Wystąpiły zespoły „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” z Korcia na Ukrainie oraz soliści zespołu „Rankowa Rosa” z Równego na Ukrainie.

Wspaniała atmosfera, cudowny koncert. Należy szczególnie podkreślić zaangażowanie Rady Sołeckiej, mieszkańców wsi oraz Członków Klubu Seniora+. Swój wkład w imprezę miał także GOK w Boćkach, który zapewnił obsługę dźwiękową.

Zainteresowanie koncertem wśród mieszkańców Dubna było wysokie i pokazało, że takie koncerty na podlaskich wsiach powinny odbywać się o wiele częściej.

Organizatorem koncertu byli Związek Ukraińców Podlasia oraz Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już jutro V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Już jutro w Bielsku Podlaskim rozpoczyna się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Szczegółowy program jest dostępny pod linkiem:

https://www.pninstytut.org/pl/podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa/v-pukn/program-szczegolowy/

W ramach konferencji odbędzie się też kilka wydarzeń towarzyszących, m.in. prezentacja opowiadań Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-opowiadan-wasi-platoniszyna-tak-rozkazuwali/

Innym wydarzeniem jest prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-monografii-o-surazu/

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

 

Koncert w Dubnie

20 listopada odbędzie się koncert w Dubnie. Wystąpią „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” i soliści zespołu „Rankowa Rosa”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia i Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Bacikach Bliższych

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Baciki Bliższe. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Krzywej

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Krzywa. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warsztaty w ramach projektu „Do źródeł”

5 listopada 2021 r. uczniowie klasy IIA Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Tym razem były to „Modne historie”, zajęcia poświęcone poznawaniu tradycyjnego stroju ludowego ziemi bielskiej. Uczniowie z klasy ukraińskiej poznali dawne kroje i zdobienia, znane także z ręczników ludowych. Była też prawdziwa sesja zdjęciowa w stroju ludowym.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: SP 4 w Bielsku Podlaskim

 

 

V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2021 r. w Bielsku Podlaskim odbędzie się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego:

V PUKN

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/250831583754037?ref=newsfeed

 

 

Wyjazd dzieci z Białegostoku do Haciek

29 października dzieci z Białegostoku uczęszczający na lekcje języka ukraińskiego – tym razem w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – wzięły udział w wyjeździe do gospodarstwa „Stara Chata” w Haćkach.

Uczniowie piekli drożdżowe bułeczki cynamonem, jabłkiem lub porzeczką. Warsztaty prowadziła Ala Korszak. Białostockie dzieci zwiedziały wieś oraz były na grodzisku średniowiecznym za Haćkami.

 

       

Organizatorem wyjazdu był Związek Ukraińców Podlasia. Partnerem – miasto Białystok.

Warsztaty w szkole prawosławnej

28 października uczniowie uczący się języka ukraińskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku wzięli udział w warsztatach z Agnieszką Jakubicz z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Pamiątką po zajęciach była przypinka z własnoręcznie wyszytym słonecznikiem.

 

 

Warsztaty zorganizował Związek Ukraińców Podlasia. Partnerem wydarzenia było Miasto Białystok.