Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki

W czwartek 18 kwietnia 2024 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia (Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14) odbędzie się Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki.

Związek Ukraińców Podlasia jest jednym z organizatorów wydarzenia.

Program

● Słowo wprowadzające dyrektora PIN dr Grzegorza Kuprianowicza i wicedyrektora PIN Jurija Hawryluka

● Prezentacja prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyk „Łesia Ukrainka i 14-tomowe akademickie dzieła zebrane”

● Recytacja utworów Łesi Ukrainki

● Uroczyste przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki dla Podlaskiego Instytutu Naukowego

● Przemówienia oficjalnych gości

Wydarzenie na Facebooku:

Organizatorzy: Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Sponsorzy: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Warsztaty w ramach projektu „Do źródeł”

9 kwietnia 2024 r. uczniowie klas ukraińskich Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Tym razem były to zajęcia poświęcone tradycjom wielkanocnym. Uczniowie przyozdabiali gałązki wierzbowe kwiatami z bibuły i wstążkami.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo 10.04.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie z Januszem Romaniukiem z zespołu „Debiut”, z którym porozmawiamy o jego muzycznych zainteresowaniach.

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Maria Ryżyk – radną powiatu bielskiego

Przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk po raz kolejny została radną powiatu bielskiego. W wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r., startowała ona z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Koalicja Bielska, okręg nr 1, miejsce na liście – nr 3. Udało jej się zdobyć 506 głosów, co zapewniło miejsce w Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Gratulujemy!

Maria Ryżyk była jedną z kilku kandydatów należących do Związku Ukraińców Podlasia. Ponadto w województwie podlaskim startowali:

Marek Chmielewski, kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL;

Andrzej Artemiuk, kandydat do Rady Gminy Bielsk Podlaski, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina-Wspólne Dobro;

Mirosław Stepaniuk, kandydat do Rady Powiatu Hajnowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Hajnowska Koalicja Samorządowa;

Piotr Ostaszewski, kandydat do Rady Miasta Bielsk Podlaski, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Bielsk;

Irena Wiszenko, kandydatka na Wójta Gminy Czeremcha, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Czeremcha;

Aleksy Roszczenko, kandydat do Rady Miejskiej w Kleszczelach, Komitet Wyborczy Wyborców Strażak.

Ukraińskie Słowo 04.04.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu proponujemy dwa tematy. Łukasz Badowiec, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia powie, jakie są warunki udziału w Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji krynyci”.

Ponadto w programie – spotkanie z uchodźczynią wojenną z Dnipra w Ukrainie Ludmiłą Popową, która po agresji rosyjskiej na Ukrainę trafiła do Bielska Podlaskiego.

foto: Eugeniusz Ryżyk

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 19.05.2024r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin wraz z załącznikami:

Regulamin Konkursu Z Pidlaśkoji Krynyci 2024

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia 2024

Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO-dorosli

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO-dzieci

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2024 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Koncert Galowy odbędzie się 26.05.2024 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim.

Laureaci mają możliwość wzięcia udziału w Festiwalach „Na Iwana, Na Kupała” i „Podlaska Jesień” organizowanych przez Związek Ukraińców Podlasia.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Festiwal Kultur” w Białymstoku

19 marca 2024 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się 12. edycja „Festiwalu Kultur”. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku, w której przez 10 lat odbywały się zajęcia języka ukraińskiego w międzyszkolnym punkcie nauczania języka ukraińskiego, a także Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku.

 

W każdej edycji „Festiwalu Kultur” biorą udział wykonawcy pieśni i tańców ukraińskich. Tradycyjnie już wystąpili Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego oraz ukraiński zespół folklorystyczny „Dobryna” z Białegostoku. M.in. po ukraińsku śpiewały dzieci z chóru Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Tradycyjnie też można było oglądać stoiska kulturowe, w tym również dotyczące kultury ukraińskiej.

 

Relację z „Festiwalu Kultur” można słuchać m.in. w „Ukraińskiej Dumce” w Radiu Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/236944

 

Nowe zdjęcia w galerii Związku Ukraińców Podlasia

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

Zapraszamy do oglądania nowych zdjęć:

Galeria

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

 

Koncert Perkałaby, Białystok – Klub Fama, XIII Spotkania Folkowe. Концерт ансамблю Перкалаба. Бiлосток клуб ФАМА. XIII Фольковi зустрiчi

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024

XX EDYCJA Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024
Organizator: Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy: Bielski Dom Kultury
Przesłuchania konkursowe odbędą się 19.05.2024 r. (niedziela) w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.
Koncert Galowy odbędzie się 26.05.2024 r. (niedziela) w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.
Więcej informacji wkrótce.
XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/1222939482017997/?ref=newsfeed

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2024 roku

Wciąż można zaprenumerować Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” w 2024 roku, wydawane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nr 1/2024 ukaże się już niebawem. Od razu po wyjściu z drukarni zostanie wysłany do prenumeratorów. Nowe osoby otrzymają gratis nr 6/2023.

Cena prenumeraty – 60 zł za rok na terytorium całej Polski. Można też zamawiać numery archiwalne. Szczegóły na stronie czasopisma nadbuhom.pl

ГОЛОВНА

 

Jak zaprenumerować?

PRENUMERATA

 

Gdzie kupić?

GDZIE KUPIĆ

 

Jak kupić w formie elektronicznej?

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju