Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok

Uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok odbędzie się w niedzielę 8 października 2023 r. o godz. 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 14).

W programie uroczystości:

● Uroczyste ogłoszenie decyzji Kapituły o przyznaniu Nagrody za 2023 r.

● Wygłoszenie laudacji ku czci Laureatów Nagrody

● Wręczenie Nagród Laureatom

● Wystąpienia Laureatów

● Adresy gratulacyjne i wystąpienia oficjalnych gości

● Koncert Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:

Laureaci Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2023:

Celem Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia. Nagroda została ustanowiona w ubiegłym roku przez Podlaski Instytut Naukowy oraz Związek Ukraińców Podlasia. W 2023 r. Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka została przyznana po raz drugi.

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy, partner: Związek Ukraińców Podlasia.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

„Święto pieczonego ziemniaka” w Dubiażynie

Już tradycyjnie we wrześniu w Dubiażynie odbywa się „Święto pieczonego ziemniaka”. Jego organizatorami są miejscowy zespół  folklorystyczny „Rodyna”, działający pod auspicjami Związku Ukraińców Podlasia, a także Gmina Bielsk Podlaski. Oprócz upieczonych w żeliwnych saganach ziemniaków w programie imprezy rokrocznie są także koncerty muzyczne, w którym oprócz gospodarzy imprezy biorą udział zaprzyjaźnione z „Rodyną” zespoły.

W tym roku „Święto pieczonego ziemniaka” odbyło się 23 września. Byłą to już 14. edycja imprezy. Wystąpiły zespoły „Rodyna” z Dubiażyna, „Dobryna” z Białegostoku, „Wrzosy” z Wilanowa, „Łuna” z Parcewa, „Ranok” z Bielska Podlaskiego i „Werwoczki” z Orli.

Relacji z wydarzenia można posłuchać w programie „Ukraińska Dumka” na stronie Radia Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/231020

Po koncercie tradycyjnie odbyła się degustacja pieczonego ziemniaka.

fot. Sławomir Sawczuk

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Walentyna Waszczuk „Howoru po swojomu”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać utwór Walentyny Waszczuk „Howoru po swojomu”. Został on nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „Wspomnienia” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Валентина Ващук «Говору по-свойому»

 

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Już w niedzielę spotkanie literackie z laureatami konkursu „Piszemo po swojomu”

Już za pięć dni,  24 września 2023 r. (niedziela), o godz. 15.00. odbędzie się spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”.

Udział wezmą:

Helena Aleksiejuk – laureatka І miejsca w kategorii „Dramat”

Agnieszka Daniluk – laureatka ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”

Jerzy Plewa – laureat І miejsca w kategorii „Proza”

Walentyna Waszczuk – laureatka ІІІ miejsca w kategorii „Wspomnienia”

Prowadzenie: Jurij Hawryluk.

Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 14)

WSTĘP WOLNY!

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2070005686686275/

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. W konkursie wzięło udział 15 uczestników, którzy zgłosili na konkurs kilkadziesiąt utworów.

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy, partner: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Informacje o konkursie: www.pninstytut.org

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Odbyły się „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”

W sobotę 16 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyły się „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” – prezentacje ukraińskiej tradycyjnej kultury Podlasia.

Podczas festiwalowego koncertu zaprezentowano dawne pieśni z regionu Podlasia, a także obrzęd – w tym roku była to scenka ukazująca charakterystyczne dla tej pory roku kiszenie kapusty. Obrzęd „Jak kiedyś kiszono kapustę” zaprezentowała grupa z Malinnik. Był nie tylko pokaz prac, ale też rozmowy, a także tradycyjne pieśni z Malinnik.

Na festiwalu wystąpiły grupy śpiewacze i zespoły folklorystyczne z Podlasia. Można było usłyszeć występy takich wykonawców, jak: grupa śpiewacza z Dobrowody, „Hiłoczka” z Czeremchy – zaprezentowała się zarówno grupa wokalna, jak i taneczna, „Rodyna” z Dubiażyna „Dobryna” z Białegostoku, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, a także rodzina Szeretuchów.

Na zakończenie odbyło się folkowe granie z grupą „Monysto” z Warszawy.

Kto nie był na koncercie, może obejrzeć go na stronie Facebook Związku Ukraińców Podlasia pod linkiem:

https://www.facebook.com/100064540336120/videos/881276953365025

„Dżereła” odbyły się dzięki dotacji z budżetu państwa przy wsparciu Urzędu Gminy w Czeremsze.

 

Ukraińskie Słowo 14.09.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu spotkamy się Tetianą Sopiłką, która opowie o specyfice folkloru podlaskiego. Ponadto Sławomir Sawczuk zaprosi na „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” oraz powiemy o laureatach Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej, którą przyznaje Podlaski Instytut Naukowe w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Mikołaj Panfiluk „Sołdat i neczysta syła”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać legendę Mikołaja Panfiluka „Sołdat i neczysta syła”. Utwór został nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Миколай Панфілюк «Солдат і нечиста сила»

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Zapraszamy do galerii Związku Ukraińców Podlasia

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

  

Pozwoli to na szeroką promocję Związku Ukraińców Podlasia oraz działalności prowadzonej przez organizację, a także umożliwi w sposób łatwiejszy dostęp do informacji o inicjatywach mniejszości ukraińskiej na Podlasiu. Jednocześnie pozwoli to na rozwój naszej strony internetowej.

Od początku 2023 roku na naszej stronie internetowej przygotowano już ponad 40nowych archiwalnych galerii. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/

Znalazły się tam m.in. archiwalne zdjęcia z lat 80. XX wieku, ponadto pojawiło się wiele nowych dokumentów archiwalnych. Szczególne cenne są skany starych gazet, z których można się dowiedzieć, jak kształtował się ruch ukraiński w regionie na przełomie lat 80/90 XX w.

W ostatnim czasie w galerii znalazło się wiele zdjęć z archiwum Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ranok.

Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw związanych z ruchem ukraińskim oraz z działalnością Związku Ukraińców Podlasia,  a także do przeglądania archiwalnych dokumentów i czytania prasy z przełomu lat 80 i 90 XX wieku!

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

„Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”

„Джерела” to prezentacja ukraińskiej tradycyjnej kultury Podlasia.

„Dżereła” to źródła – najczęściej bagienny, trudny do zdobycia teren, z którego początek biorą rzeki. Podobne są źródła tradycyjnej, coraz częściej zapominanej, ludowej kultury.

Podczas festiwalowego koncertu zaprezentujemy dawne pieśni z regionu Podlasia, a także obrzęd – w tym roku będzie to scenka ukazująca charakterystyczne dla tej pory roku kiszenie kapusty. Na zakończenie zagramy na folkowo.

W programie:

Koncert zespołów grup śpiewaczych i zespołów folklorystycznych

Pokaz obrzędu „Jak kiedyś kiszono kapustę” w wykonaniu grupy z Malinnik

Folkowe granie z „Monysto”

Na koncercie wystąpią zespoły folklorystyczne z Podlasia, między innymi: grupy śpiewacze z Czeremchy Wsi i Dobrowody, „Hiłoczka” z Czeremchy, „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna „Dobryna” z Białegostoku, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Malinki” z Malinnik oraz goście z Warszawy – ukraiński zespół „Monysto”.

Wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/1841354856259283

„Dżereła” odbywają się dzięki dotacji z budżetu państwa.

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Agnieszka Daniluk „Ne howoru po swojomu”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać wiersz Agnieszki Daniluk „Ne howoru po swojomu”. Został on nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „poezja” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Агнешка Данилюк «Не говору по-свойому»

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.