Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty w Czeremsze

W dniach  22-24 listopada 2021 r. i 29-30 listopada 2021 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Czeremsze w klasach  II, III i IV odbywały się warsztaty wyszywania krzyżykiem. Dzieci, uczęszczające na zajęcia języka ukraińskiego, na początku poznawały wzory ukraińskie (kwiaty, ptaszki, figury geometryczne, motywy roślinne), wybierały sobie wzór,  przerysowywały na  kratkę w kratkę, a później wyszywały na kanwie. Najbardziej uczniom przypadły do gustu wzorki świąteczne, z których później powstały piękne kartki i obrazki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nasze dzieci uczą się wyszywać

5 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbyły się warsztaty wyszywania. Uczniowie klas ukraińskich IIA oraz IIIA podczas praktycznych zajęć poznawali haft krzyżykowy.

Spotkanie z miejscową tradycją rękodzielniczą odbyło się  w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Historia Podlasia zapisana w nazwiskach

1 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się cykl spotkań „Historia Podlasia zapisana w nazwiskach”. O historii powstania nazwisk, dawnych imionach i nazwiskach, które od nich powstały, a także o zmianach w systemie nazewniczym na przestrzeni wieków opowiadała Ludmiła Łabowicz z Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Spotkania odbyły się w klasach ukraińskich VIA, VIIA i VIIB, a także w VIIIA. Zostały przeanalizowane nazwiska uczniów pod kątem ich pochodzenia oraz częstotliwości występowania.

Cykl spotkań zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Koncerty w Krzywej i Bacikach Bliższych

21 listopada odbyły się dwa koncerty muzyki ukraińskiej – we wsi Baciki Bliższe oraz we wsi Krzywa. Wystąpiły na nich zespoły „Hiłoczka” z Czeremchy oraz Męski Zespół „Jaseny” z Korcia na Ukrainie.

Organizatorem koncertu w Bacikach Bliższych byli Związek Ukraińców Podlasia, Sołectwo Wsi Baciki Bliższe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach, natomiast w Krzywej – Związek Ukraińców Podlasia oraz Sołectwo Wsi Krzywa.

Zainteresowanie wśród mieszkańców pokazało, że występy zespołów ukraińskich powinny odbywać się nie tylko w większych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych wsiach na Podlasiu, gdzie jest zapotrzebowanie na kontakt z pieśniami ukraińskimi, które od stuleci były tu elementem codziennego życia mieszkańców.

Koncerty odbyły się w ramach projektu „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reportaż z koncertu we wsi Krzywa można obejrzeć w programie TVP Białystok „Przegląd Ukraiński” pod linkiem:

https://bialystok.tvp.pl/57155900/28112021

Odbyła się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2021 r. w Bielskim Domu Kultury odbywała się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

W ramach tegorocznej konferencji odbyło się V sesji, zorganizowano prezentacje dwóch książek oraz dwa wydarzenia towarzyszące.

Z referatami wystąpiło 29 badaczy z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Poszczególne wydarzenia konferencji można oglądać online na stronie FB Podlaskiego Instytutu Naukowego.

 19 listopada 2021 r.:

Uroczyste otwarcie konferencji
Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/636541771122913

20 listopada 2021 r.:

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Uroczyste zamknięcie konferencji

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225

Na zakończenie konferencji wystąpiła z koncertem wokalna grupa Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego, działającego przy Związku Ukraińców Podlasia.

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

 

Koncert w Dubnie

20 listopada odbył się koncert muzyki ukraińskiej w Dubnie. Wystąpiły zespoły „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” z Korcia na Ukrainie oraz soliści zespołu „Rankowa Rosa” z Równego na Ukrainie.

Wspaniała atmosfera, cudowny koncert. Należy szczególnie podkreślić zaangażowanie Rady Sołeckiej, mieszkańców wsi oraz Członków Klubu Seniora+. Swój wkład w imprezę miał także GOK w Boćkach, który zapewnił obsługę dźwiękową.

Zainteresowanie koncertem wśród mieszkańców Dubna było wysokie i pokazało, że takie koncerty na podlaskich wsiach powinny odbywać się o wiele częściej.

Organizatorem koncertu byli Związek Ukraińców Podlasia oraz Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już jutro V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Już jutro w Bielsku Podlaskim rozpoczyna się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Szczegółowy program jest dostępny pod linkiem:

https://www.pninstytut.org/pl/podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa/v-pukn/program-szczegolowy/

W ramach konferencji odbędzie się też kilka wydarzeń towarzyszących, m.in. prezentacja opowiadań Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-opowiadan-wasi-platoniszyna-tak-rozkazuwali/

Innym wydarzeniem jest prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-monografii-o-surazu/

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

 

Koncert w Dubnie

20 listopada odbędzie się koncert w Dubnie. Wystąpią „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” i soliści zespołu „Rankowa Rosa”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia i Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Bacikach Bliższych

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Baciki Bliższe. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Krzywej

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Krzywa. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji