Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2024 roku

Wciąż można zaprenumerować Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” w 2024 roku, wydawane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nr 1/2024 ukaże się już niebawem. Od razu po wyjściu z drukarni zostanie wysłany do prenumeratorów. Nowe osoby otrzymają gratis nr 6/2023.

Cena prenumeraty – 60 zł za rok na terytorium całej Polski. Można też zamawiać numery archiwalne. Szczegóły na stronie czasopisma nadbuhom.pl

ГОЛОВНА

 

Jak zaprenumerować?

PRENUMERATA

 

Gdzie kupić?

GDZIE KUPIĆ

 

Jak kupić w formie elektronicznej?

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju