Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 14.03.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W dn. 24-25 lutego w Białymstoku odbyły się warsztaty śpiewu z etonuzykolożką Ludmiłą Wostrikow z Równego na Ukrainie. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.