Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Galowy

28.05.2022r. o  godz. 17.00  w Amfiteatrze  Miejskim w Parku Królowej Heleny w  Bielsku Podlaskim odbędzie się
Koncert Galowy XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022.
Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a jego organizatorem jest Związek Ukraińców Podlasia oraz Bielski Dom Kultury.

Ukraińskie Słowo 19.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie usłyszą Państwo relację z XVIII konkursu piosenki Ukraińskiej ,, Z Pidlaśkoji Krynyci.”

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyniki konkursu „Z Pidlaśkoji Krynyci 2022”

15 maja 2022 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”.

Komisja konkursowa w składzie:

Ala Kowalczuk (Przewodnicząca Komisji – Równe, Ukraina) – folklorystka, śpiewaczka i animatorka związana z zespołami Horyna, Silska Muzyka i Rankowa Rosa. Od ponad 20 lat zaangażowana jest w dokumentowanie i wykonywanie muzycznego folkloru Polesia i Wołynia. Niejednokrotnie organizowała projekty kulturalne i badawcze związane z tym regionem. Wspiera swoją wiedzą działalność zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą.  Regularnie prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech.

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka. Pochodzi z okolic Równego. Od 20 lat rozwija działalność w Polsce. Prowadzi zespoły ukraińskie, białoruskie zajmujące miejsca na różnych koncertach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Dyrygent chórów cerkiewnych, prowadzi warsztaty śpiewu sakralnego i ludowego.

Borys Buń – choreograf zespołów tańca ludowego w Ukrainie i na Podlasiu.

wysłuchało łącznie 51 jednostek wykonawczych.

W konkursie wzięli udział wykonawcy muzyki ukraińskiej (soliści, duety, trio, kwartety oraz zespoły) z terenu Podlasia i innych regionów Polski. Prezentowali się oni w następujących kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka autorska i współczesna. W każdej z tych kategorii wykonawcy byli oceniani w czterech grupach wiekowych: dzieci (do lat 10), młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli (od 18-59 lat), dorośli (60+). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

FOLKLOR AUTENTYCZNY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Katarzyna Parfieniuk

II miejsce – Gabriela Ostapkowicz

Zespoły:

II miejsce – Folklorystyczny zespół Ranok młodsza grupa

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Natalia Nikitiuk

Zespoły:

I miejsce – Wokalna grupa zespołu Ranok

II miejsce – Folklorystyczny zespół Ranok

III miejsce – Zespół Hiłoczka

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Zespoły:

II miejsce – Zespół Dobryna

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

I miejsce – Wiera Niczyporuk

Wyróżnienie – Olga Fiłoc

Wyróżnienie – Nina Tymoszuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Malinki

I miejsce – Zespół Rodyna

FOLKLOR OPRACOWANY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Lida Panasiuk

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

III miejsce – Aleksandra Kasperuk

Małe formy:

II miejsce – Dominika Hapunowicz i Joanna Wasiluk

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Małe formy:

II miejsce – Julia Mirończuk i Mariola Kadłubowska

Wyróżnienie – Zespół Dwa Kolory

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron żeńska grupa

 Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

II miejsce – Antonina Gruszewska

III miejsce – Petro Romaniv

Małe formy:

Wyróżnienie – Duet Jadwiga Deoniziak i Taisa Kwasik

Zespoły:

I miejsce – Zespół Orlanie

II miejsce – Zespół Reczańka

III miejsce – Zespół Tęcza

III miejsce – Zespół Niezabudki

 PIOSENKA WSPÓŁCZESNA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Nikola Hołodok

II miejsce – Lena Iwaniuk

II miejsce – Martyna Sacharczuk

Małe formy:

I miejsce – Daria Sawicka, Aleksandra Białokozowicz i Iga Matejak

Zespoły:

I miejsce – Zespół Soneczko

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Wiktoria Masalska

II miejsce – Aleksandra Wołczyk

III miejsce – Melania Szumejko

Zespoły:

I miejsce – Zespół Cykada

II miejsce – Zespół Domino

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

II miejsce – Wiktoria Gać

Małe formy:

I miejsce – Trio Biełyja Kryły

Zespoły:

I miejsce – Zespół Piosenki Regionalnej Łuna

PIOSENKA AUTORSKA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Melania Czyżewska

Małe formy:

III miejsce – Trio Nina Iwaniuk, Zofia Żukowska i Hanna Łabowicz

Zespoły:

I miejsce – Zespół w składzie: Katarzyna Parfieniuk, Ksenia Parfieniuk, Gabriela Ostapkowicz, Lena Czykwin, Urszula Baran

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

II miejsce – Zofia Filipiuk

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Jarosław Antypowicz

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron

II miejsce – Zespół Werwoczki

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Małe formy:

III miejsce – Kwartet Walentyna Marcinowicz, Tamara Rusinowicz, Natalia Martynowicz, Walentyna Kolenda

Wyróżnienie – Duet Elżbieta Sadowska i Teresa Wróblewska

Wyróżnienie – Duet Anna Romaniuk i Olga Fiłoc

Zespoły:

Wyróżnienie – Zespół Cegiełki

 ŚPIEW CHÓRALNY:

Zespoły:

II miejsce – Chór Miasta Hajnówka

 

Nagrodzeni wykonawcy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem pod względem wokalnym, jak i językowym, a także dbałością o formę prezentacji oraz odpowiednie stroje. Jury pragnie docenić wysiłek włożony w dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu.

Cieszy fakt, że wykonawcy nadal sięgają po miejscowy repertuar tradycyjny. Jury ma jednak nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu będzie on częściej wybierany i opracowywany przez wykonawców różnych pokoleń – zarówno starszych, pamiętających go ze swego dzieciństwa, jak i młodych śpiewaków.

 

Ukraińskie Słowo 12.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie spotkamy się z Barbarą Kuzub – Samosiuk, która opowie o stałej ofercie zajęć rękodzielniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Wsród uczestników warsztatów rękodzieła ludowego są m.in. mieszkający w GOK uchodźcy w Ukrainy. Dowiemy się również, jakie projekty zaplanowano do realizacji w najbliższych miesiącach.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo 28.04.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

W programie odwiedzimy punkt pomocy uchodźcom  znajdujący się na dworcu pkp w Białymstoku, będziemy również  rozmawiać z organizatorką manifestacji w centrum miasta ,,Wolna Ukraina.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ukraińskie Słowo 7.04.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już  internetowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. Gościem dzisiejszego odcinka będzie dr Rostysłav Kramar, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, członek Zarządu Towarzystwa Demokratycznego Wschód.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 15.05.2022r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2022 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Koncert Galowy odbędzie się 28.05.2022r. w Bielsku Podlaskim.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022
jest realizowany dzięki dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

,,Ukraińskie Słowo” 31.03.2022r.

Z inicjatywy Związku Ukraińców Podlasia w Bielskim Domu Kultury prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Prowadzą je w ramach wolontariatu folklorystki z Równego. Celem zajęć jest przede wszystkim ułatwienie adaptacji dzieci w nowym środowisku, stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw. Więcej o zajęciach  usłyszą Państwo w naszej internetowej audycji ,, Ukraińskie Słowo”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo

Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej internetowej audycji w jezyku ukraińskim ,, Ukraińskie Słowo” W tym tygodniu proponujemy Państwu relacje z dwóch białostockich koncertów, które odbyły się  pod hasłem ,, Solidarni z Ukrainą”, a dochód zebrany pod czas wydarzeń został przekazany na wsparcie naszych sąsiadów z Ukrainy.

 

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ukraińskie Słowo

Zapraszamy  do wysłuchania naszej internetowej audycji w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

Od momentu ataku Rosji na Ukrainę, Związek Ukraińców Podlasia zaangażował się w pomoc uchodźcom, a także we wsparcie mieszkańców zaatakowanych miast. Więcej o działalności Związku Ukraińców Podlasia opowie jego przewodnicząca, Maria Ryżyk.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.