Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 17.11.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

6 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo – Literackiej. Nagrodę przyznano w 4 kategoriach: Twórczość literacka, Działalność naukowa, Działalność popularnonaukowa, Twórczość publicystyczna. Wyróżnienia przyznane zostały przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia. W programie spotkamy się z laureatami konkursu.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.