Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”. Jest on skierowany do osób, które znają podlaskie gwary ukraińskie i piszą w gwarze, lub też dopiero chcą spróbować pisać „po swojomu” utwory literackie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać własny utwór literacki, napisany w gwarze podlaskiej, przy czym nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wybór gatunku literackiego, objętość utworu oraz sposób zapisu – na konkurs można przysyłać prace pisane cyrylicą lub alfabetem łacińskim.

Prace można przygotowywać w ciągu całego 2022 roku. Należy je nadsyłać na adres: poswojomu@gmail.com

Wiosną i jesienią 2022 r. serdecznie zapraszamy na warsztaty literackie, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o technice pisania utworów literackich, o podlaskich gwarach ukraińskich oraz sposobach ich zapisywania.

Nadesłane prace zostaną przekazane jury, które będzie pracować w pierwszych miesiącach 2023 r. Rezultaty konkursu będę publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r. Laureaci i uczestnicy otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody rzeczowe i bony, na które przewidziano łączną kwotę 10 tys. zł.

Dokładne informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora:

https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/podlaski-konkurs-literacki-piszemo-po-swojomu/

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/podlaski-konkurs-literacki-piszemo-po-swojomu/regulamin/

Zachęcamy do uważnego przeczytania regulaminu konkursu.

W razie pytań – prosimy o pisanie na adres mailowy organizatora: pninstytut@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, a jego partnerem – Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.