Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Stanowisko Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Poniżej przedstawiamy Państwu „STANOWISKO Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce w sprawie wrogich działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”. Zapraszamy do zapoznania się:

STANOWISKO-PL-UTH