Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do galerii Związku Ukraińców Podlasia

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia realizował zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia było rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

Kodeń nad Bugiem Село Кодень над Бугом
Zakończenie rajdu w Dobrowodzie Закiнчення рейду у селi Добривода

Od początku 2023 roku na naszej stronie internetowej przygotowano ponad 40 nowych galerii archiwalnych. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/ (Archiwum ZUP).

Znalazły się tam m.in. archiwalne zdjęcia z lat 80. XX wieku, ponadto pojawiło się wiele nowych dokumentów archiwalnych. Szczególne cenne są skany starych gazet, z których można się dowiedzieć, jak kształtował się ruch ukraiński w regionie na przełomie lat 80/90 XX w.

W ostatnich miesiącach udało się zamieścić niezwykle cenne zdjęcia z inicjatyw młodzieży ukraińskiej z lat 80. XX w.

Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw związanych z ruchem ukraińskim oraz z działalnością Związku Ukraińców Podlasia,  a także do przeglądania archiwalnych dokumentów i czytania prasy z przełomu lat 80 i 90 XX wieku!

 

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.