Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Nad Buhom i Narwoju” nr 6/2023

Zapraszamy do kupowania i czytania Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Nr 6/2023 jest dostępny w sieci „Kolporter” na terytorium całej Polski w następujących miejscowościach:

GDZIE KUPIĆ

Ponadto czasopismo (kilka ostatnich numerów) jest dostępne w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Osoby, które wolą czytać w wersji elektronicznej, mogą kupić „Nad Buhom i Narwoju” za pośrednictwem e-prasy pod linkiem:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

O czym piszemy w numerze 6/2023?

Останній номер

 

W każdej chwili możliwa jest również prenumerata – to gwarancja szybkiej wysyłki od razu po wyjściu czasopisma z drukarni:

PRENUMERATA

Pismo wydaje Związek Ukraińców Podlasia ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.