Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 29.06.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W dzisiejszym programie spotkamy się z Piotrem Ostaszewskim, liderem zespołu „Hoyraky”, który będzie jedną z gwiazd tegorocznego koncertu „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.