Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Trwa nabór na kierunek ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Rozpoczęła się rejestracja na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Jednym z dostępnych kierunków jest ukrainistyka z językiem angielskim.

Studia licencjackie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów szkół średnich bez znajomości języka ukraińskiego lub ze znajomością na poziomie co najmniej A1 oraz ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Studia magisterskie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów I stopnia, legitymujących się znajomością języka ukraińskiego na poziomie co najmniej C1 oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Rejestrować się można tutaj: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2023/field/P_URA/?fbclid=IwAR1YtujzmzKgm-mkq0juSRG_DXzEDJgkeFdl4qQSZn_DRreKl2K5cJVJHp8