Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 18.08.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W dzisiejszym programie odwiedzimy zespół ,,Dobryna” na warsztatach śpiewu tradycyjnego.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.