Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Działalność wydawnicza Związku Ukraińców Podlasia

Związek Ukraińców Podlasia od lat prowadzi działalność wydawniczą. Warto przypomnieć publikacje z 2021 roku.

Oprócz sześciu numerów ukraińskiego czasopisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” Związek Ukraińców Podlasia w ramach różnych projektów i ze środków różnych instytucji wydał w 2021 r. trzy publikacje książkowe i jedną płytę CD. .

Pierwszą publikacją był album „Гілочка. 25 літ Українського ансамблю. 25 lat zespołu ukraińskiego Hiłoczka”, związany z jubileuszem zespołu z Czeremchy. Zawiera ona przede wszystkim fotografie ukazujące bogatą historię „Hiłoczki” – występy na koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą, udział w różnych projektach, związanych przede wszystkim z rekonstrukcją dawnych obrzędów. Album został wydany w ramach projektu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Drugą książką, która ukazała się w 2021 r., był zbiór wierszy zmarłego pod koniec roku Jana Kiryziuka „Modlitwa skowronka. Wybrane wiersze” z wierszami ukraińskiego poety z Podlasia. Wydanie książki stało się możliwe dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz środkom Województwa Podlaskiego.

Trzecia książka z 2021 roku to „Ukraińcy na Podlasiu. Historia – język – kultura”, wydana przez redakcję Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” z okazji 30-lecia czasopisma. Zawiera ona wybrane artykuły publikowane na łamach pisma od 1991 roku. Są to teksty opisujące wydarzenia związane z powstaniem ukraińskiego ruchu narodowego w Podlasiu w latach 50-80. XX w., który stały się podstawą instytucjonalizacji życia ukraińskiego w regionie w latach 90. XX wieku. Publikacja została wydana dzięki środkom przekazanym przez Ambasadę Ukrainy w RP.

W 2021 roku Związek Ukraińców Podlasia wydał również album „Pieśni nie tylko liryczne” z repertuarem pięciu ukraińskich zespołów z Podlasia: zespołu śpiewaczego z Czeremchy-Wsi, „Dobryny” z Białegostoku, „Hiłoczki” z Czeremchy, „Ranku” z Bielska Podlaskiego i „Rodyny” z Dubiażyna.

Wydanie albumu zostało sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Jakie inne płyty wydał Związek Ukraińców Podlasia – można znaleźć tutaj:

https://zup.org.pl/wydawnictwa-muzyczne/