Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 15.09.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o  stawianiu ,, Perepelyci” na koniec żniw. Spotkamy się z zespołem ,,Malinki” z Malinnik, który w swoim repertuarze przedstawia ten niegdyś  bardzo popularny obrzęd.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

 

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.