Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Nad Buhom i Narwoju” w e-prasa

Ukazał się nr 4/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, wydawany przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Nowy numer naszego dwumiesięcznika jest na razie dostępny jedynie w formie elektronicznej. Można go kupić tutaj:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

Wkrótce 4/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” ukaże się w formie papierowej i będzie dostępny w sieci Kolporter w całej Polsce.

Zapraszamy na stronę naszego dwumiesięcznika, aby śledzić na bieżąco informacje dotyczące „Nad Buhom i Narwoju” oraz czytać artykuły, które się w nim ukazują:

ГОЛОВНА