Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 15.06.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

 

W tym tygodniu spotkamy się z Lubomirą Tchórz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.