Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Już w najbliższą niedzielę Uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, które odbędzie się już za dwa dni – 18 czerwca 2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim ((ul. Kazimierzowska 14).

W programie przewidziano:
● Uroczyste ogłoszenie decyzji Jury Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
● Wystąpienia członków Jury Konkursu
● Wręczenie dyplomów i nagród Laureatom i Uczestnikom Konkursu
● Wystąpienia Laureatów Konkursu
● Prezentacja wybranych utworów literackich Laureatów Konkursu
● Wystąpienia oficjalnych gości

Organizatorem Konkursu jest Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia.
Współorganizatorem uroczystości jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. W konkursie wzięło udział 15 uczestników, którzy zgłosili na konkurs kilkadziesiąt utworów.

Prace nadesłane na konkurs miały różnorodny charakter. Znalazły się wśród nich utwory prozatorskie, poetyckie i dramatyczne. Zapisując ukraińskie gwary Podlasia, autorzy posługiwali się zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Wyniki Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” dostępne są na stronie Związku Ukraińców Podlasia:

Wyniki Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/470844135252299/

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.