Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

U ŹRÓDEŁ PIEŚNI – promocja muzycznej monografii Podlasia

19 marca 2023 o godz. 14 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbędzie się spotkanie promocyjne poswięcone monografii źródłowej Podlasia! 6-częściowe dzieło zostało opublikowane w serii regionalnej POLSKA PIEŚŃ I MUZYKA LUDOWA – ŹRÓDŁA I MATERIAŁY.

Podczas spotkania wystąpią zespoły śpiewacze z Czeremchy Wsi, Dobrowody oraz zespół „Malinki” z Malinnik.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/582885617208990

Organizatorzy: Instytut Sztuki PAN i GOK Czeremcha.