Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Galeria Związku Ukraińców Podlasia

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

Pozwoli to na szeroką promocję Związku Ukraińców Podlasia oraz działalności prowadzonej przez organizację, a także umożliwi w sposób łatwiejszy dostęp do informacji o inicjatywach mniejszości ukraińskiej na Podlasiu. Jednocześnie pozwoli to na rozwój naszej strony internetowej.

Od początku 2023 roku na naszej stronie internetowej przygotowano już 12 nowym archiwalnych galerii. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/ (Archiwum ZUP).

Znalazły się tam m.in. archiwalne zdjęcia z lat 80. XX wieku, ponadto pojawiło się wiele nowych dokumentów archiwalnych. Szczególne cenne są skany starych gazet, z których można się dowiedzieć, jak kształtował się ruch ukraiński w regionie na przełomie lat 80/90 XX w.

          

Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw związanych z ruchem ukraińskim oraz z działalnością Związku Ukraińców Podlasia,  a także do przeglądania archiwalnych dokumentów i czytania prasy z przełomu lat 80 i 90 XX wieku!

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.