Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

29 grudnia 2021 r. w siedzibie Związku Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona Podlaskiemu Konkursowi Literackiemu „Piszemo po swojomu”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, a jego partnerem Związek Ukraińców Podlasia.

W konferencji wzięli udział: dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz, sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiła Łabowicz oraz zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia dr Andrzej Artemiuk, a także dziennikarze. Przedstawiono cele, koncepcję oraz zasady konkursu, przekazano regulamin oraz informację o konkursie.

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. Prace można przesyłać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r.

Szczegóły: www.pninstytut.org

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.