Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ozdoby świąteczne w Czeremsze

14 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze odbyły się warsztaty, na których dzieci z klasy pierwszej, uczące się ojczystego języka ukraińskiego, przygotowywały ozdoby świąteczne. Bez wątpienia będą one ładnym elementem choinki bożonarodzeniowej.

Warsztaty zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.