Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Hiłoczka” w Chełmie

26.09.2021 r. młodzieżowy zespół Hiłoczka z Czeremchy działający przy  Związku Ukraińców Podlasia  wystąpił w Chełmie na 155 rocznicy  narodzin najwybitniejszego ukraińskiego historyka i polityka Michajła

Zobacz więcej »