Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2022 r.

Zapraszamy do prenumeraty Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” w 2022 roku. Od nr 1/2022 czasopismo, wydawane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie całkowicie w kolorze.

 

Roczna prenumerata krajowa wynosi 60,00 zł.

Prenumerata na okres krótszy – liczbę numerów należy pomnożyć przez 12,00 zł.

Numery archiwalne – 3 zł (sztuka) + koszt wysyłki.

 

Wpłat należy dokonywać na adres wydawcy:

Związek Ukraińców Podlasia

ul. Kryniczna 14

17-100 Bielsk Podlaski

Rachunek bankowy: 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

(w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz okres, którego dotyczy wpłata)

Więcej szczegółów w zakładce:

https://nadbuhom.pl/prenumerata/

 

Nowe osoby, które zaprenumerują pismo w 2022 r., otrzymają gratis nr 6/2021 z kalendarzem na 2022 rok.

 „Nad Buhom i Narwoju” jest ponadto dostępne w sieci Kolporter oraz w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Dokładny spis miejscowości, w których można nabyć nasze pismo, znajdą Państwo tutaj:

https://nadbuhom.pl/gdzie-kupic/

Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową naszego czasopisma:

https://nadbuhom.pl