Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo

Na kanale YouTube ukazał się nowy odcinek audycji internetowej ,,Ukraińskie Słowo”. Tym razem usłyszą Państwo relację z Wieczoru Kolęd w Białymstoku . Programy emitoane są w każy czwartek.

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy do wysłuchania.