Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Nowe dokumenty w galerii Związku Ukraińców Podlasia

W galerii Związku Ukraińców Podlasia pojawiły się nowe dokumenty związane z ruchem ukraińskim oraz z działalnością Związku Ukraińców Podlasia, ilustrujące historię mniejszości ukraińskiej na Podlasiu.

Są one dostępne w zakładce:

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się zarówno z dokumentami, jak i zdjęciami archiwalnymi!

****

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.