Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

14-tomowe dzieła zebrane Łesi Ukrainki już w Bielsku

W czwartek, 18 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim odbyła się Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Wydarzenie było częścią wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

Podczas spotkania przewodniczący wołyńskiej delegacji prof. Jurij Hromyk  przedstawił historię powstawania nowych pełnych dzieł zebranych najsłynniejszej ukraińskiej poetki. Wołyński badacz podkreślił związki Łesi Ukrainki z Wołyniem i szczegółowo scharakteryzował zawartość poszczególnych tomów 14-tomowego wydania.

Z tej okazji uczennice SP4 w Bielsku Podlaskim Ewa Giza i Dasza Rogala zaprezentowały wiersze Łesi Ukrainki: „Nadija” i „Weczirnia hodyna”.

14-tomowe dzieła zebrane Łesi Ukrainki zasiliły bibliotekę Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.