Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych

13 lipca 2024 roku nad zalewem Bachmaty koło Dubicz Cerkiewnych odbędzie się największa impreza plenerowa Związku Ukraińców Podlasia „Na Iwana, na Kupała”.
W programie imprezy zaplanowano:
1) kiermasz rękodzieła ludowego, w tym m.in. wyszywanki, ceramika, pokaz sztuki kowalstwa artystycznego i garncarstwa,
2) część koncertowa, a w niej m.in.:
– korowód zespołów biorących udział w festiwalu,
– obrzęd kupalski z puszczaniem wianków (poprzedzony warsztatami tradycji ukraińskich – plecenia wianków),
– koncert zespołów folklorystycznych, folkowych i estradowych,
Organizatorem imprezy jest Związek Ukraińców Podlasia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubiczach Cerkiewnych dzięki dotacji z budżetu państwa.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

https://www.facebook.com/events/766796498945082/?ref=newsfeed