Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 06.06.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

28 maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czeremsze odbył się koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka ukraińskiego zaprezentowali piosenki i wiersze, a także wręczyli rodzicom upominki. W programie wysłuchamy relacji z tego wydarzenia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.