Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024

XX EDYCJA Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024
Organizator: Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy: Bielski Dom Kultury
Przesłuchania konkursowe odbędą się 19.05.2024 r. (niedziela) w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.
Koncert Galowy odbędzie się 26.05.2024 r. (niedziela) w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.
Więcej informacji wkrótce.
XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wydarzenie na FB: