Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Nowe zdjęcia w galerii Związku Ukraińców Podlasia

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

Zapraszamy do oglądania nowych zdjęć:

Galeria

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

 

Koncert Perkałaby, Białystok – Klub Fama, XIII Spotkania Folkowe. Концерт ансамблю Перкалаба. Бiлосток клуб ФАМА. XIII Фольковi зустрiчi