Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Krasnowsi

W minioną niedzielę, 5 listopada w świetlicy w Krasnowsi odbył się koncert muzyki ukraińskiej. Koncert był jedną z wielu inicjatyw Związku Ukraińców Podlasia, który popularyzuje piosenki i tańce ukraińskie w mniejszych miejscowościach regionu. Wystąpiły na nim podlaskie zespoły: „Wrzosy” z Wilanowa, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna, rodzina Szeretuchów oraz „Werwoczki” z Orli.

Organizatorami wydarzenia byli Związek Ukraińców Podlasia, Urząd Gminy Boćki, sołectwo Krasnowsi.

Koncert odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.