Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Meandry – warsztaty tradycyjnego śpiewu męskiego

W dniach 9-10 marca 2024 w Skansenie w Koźlikach odbędą się warsztaty tradycyjnego śpiewu męskiego, które poprowadzi Jurij Pastuszenko – etnomuzykolog, absolwent Katedry Folkloru i Etnografii Kijowskiego Uniwersytetu Kultury, członek takich zespołów jak Otawa i Drewo.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/7415308368512188

Wszelkie dodatkowe informacje pod adresem: adam.tomaszuk@gmail.com , dariuszkryszpiniuk@wp.pl