Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncerty kolęd na Podlasiu

Tradycyjnie już Związek Ukraińców Podlasia organizuje w styczniu kilka koncertów kolęd.  W miniony weekend ukraińskie kolędy zaśpiewano m.in. w Dubnie, Milejczycach i Nurcu Stacji.

W piątek 19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dubnie wystąpili: „Rodyna” z Dubiażyna, Chór Parafii Prawosławnej pw. ZNMP w Bielsku Podlaskim oraz „Horyna” z Równego (Ukraina).

W niedzielę 21 stycznia odbył się koncert w Milejczycach. Zaśpiewali tam: „Rodyna” z Dubiażyna, Chór Parafii Prawosławnej pw. ZNMP w Bielsku Podlaskim oraz „Horyna” z Równego (Ukraina).

https://fb.watch/pPHiVQHnjq/

https://fb.watch/pPHkTH4ok6/

https://fb.watch/pPHmgcFn6v/

Tego samego dnia koncert kolęd z udziałem zespołów z Podlasia i Ukrainy odbył się w Nurcu Stacji.

Koncerty zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.