Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 07.12.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

2 grudnia w Dobrowodzie odbyły się warsztaty pt. „Przygotowania do kolędowania”. Uczestnicy uczyli się wykonywania gwiazdy kolędniczej, a następnie poznawali miejscowe kolędy. W programie udamy się na zajęcia poświęcone gwieździe kolędniczej.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.