Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert ukraińskiej muzyki w Krasnowsi

5 listopada w świetlicy w Krasnowsi odbędzie się koncert ukraińskiej muzyki. Początek o godz. 15. Wystąpią:

  • „Wrzosy” (Wilanowo)
  • „Dumka” (Bielsk Podlaski)
  • „Rodyna” (Dubiażyn)
  • „Werwoczki” (Orla).

Organizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia, Urząd Gminy Boćki, Sołectwo Wsi Krasnowieś.

Zadanie realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.