Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 21.09.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

16 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbył się koncert „Dżereła” Ukraińskie Tradycje i Transformacje. Na scenie zaprezentowały się folklorystyczne zespoły z Podlasia oraz grupa „Monysto” z Warszawy. W programie usłyszymy relację z tego wydarzenia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.