Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

X Bielskie Klimaty Artystyczne

4 lutego 2023 roku w Bielskim Domu Kultury odbyły się jubileuszowe X Bielskie Klimaty Artystyczne 2023.

W programie znalazło się:

– Wręczenie dorocznych nagród Przyjaciela Bielskiego Domu Kultury.

– Karnawałowy koncert zespołów BDK i zaproszonych gości.

– Prezentacje pracowni artystycznych.

Na scenie wystąpili bielscy wykonawcy, w tym działający przy BDK Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”, który wykonał ukraińskie pieśni ludowe, a także zaprezentował tańce ukraińskie.

Bielskie Klimaty Artystyczne to prezentacja tego, czym zajmuje się Bielski Dom Kultury oraz zespołów, które przy nim działają. Rokrocznie na imprezie jest obecny akcent ukraiński.

 

Zdjęcia: archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego