Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 19.01.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

W programie spotkamy się z Niną Jawdosiuk z Dobrowody. Dowiemy się m.in. czym dawniej zajmowano się zimą oraz jak długo trwały wesela.

 

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.