Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Odbyły się „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”

Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zorganizowali „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”. W tym roku odbyły się one pod hasłem „Podlaskie Wesele”.

1 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze podczas festiwalowego koncertu zaprezentowano dawne pieśni z regionu Podlasia. Ukazano także  obrzędowość podlaskich Ukraińców. W tym roku tematem przewodnim był obrzęd weselny – zespół folklorystyczny „Rodyna” z Dubiażyna zaprezentował obrzęd wyjazdu panny młodej do ślubu.

Na koncercie wystąpiły zespoły folklorystyczne z Podlasia, między innymi: grupa śpiewacza z Dobrowody, „Hiłoczka” z Czeremchy, „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Dobryna” z  Białegostoku, „Rodyna” z Dubiażyna, „Werwoczki” z Orli, „Niezabudki” z Nurca Stacji oraz goście z Warszawy – ukraiński zespół „Malwa”, który wystąpił na Podlasiu po raz pierwszy.

Zapis koncertu można oglądać na stronie Facebook Związku Ukraińców Podlasia.

Relację z „Dżereł” można słuchać w „Dumce Ukraińskiej” na falach Radia Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/218820

*****

„Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” odbyły się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.