Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej

4 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej.

Nagroda została ustanowiona kilka miesięcy temu przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związek Ukraińców Podlasia. Jej celem jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: dr Andrzej Artemiuk, Jerzy Gawryluk, dr Grzegorz Kuprianowicz i Ludmiła Łabowicz. Na pierwszym posiedzeniu Kapituła zatwierdziła „Regulamin Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej”. Uzgodniono również zasady funkcjonowania i plan pracy Kapituły i ustalono, że jej drugie posiedzenie odbędzie się latem, trzecie we wrześniu lub na początku października, nastąpi wtedy ogłoszenie laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022.

Informacje o nagrodzie oraz procesie jej przyznawania dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego w Aktualnościach oraz w zakładce: https://www.pninstytut.org/populyzacziya/pidlyaska-naukovo-literaturna-nagoroda/

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.