Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Na Iwana, na Kupała”

16 lipca nad zalewem Bachmaty odbędzie się największa impreza folklorystyczno-folkowa środowiska ukraińskiego Podlasia „Na Iwana, na Kupała”. Początek o 17.00.

Festiwal jest organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia w ramach zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.