Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Kolęd w Białymstoku

15 stycznia w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku odbył się ,,Wieczór Kolęd”. Zaprezentowały się na nim dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego w Białymstoku czyli: Integracyjnego przedszkola nr 26 w Białymstoku, Niepublicznego przedszkola ,,Aniołki, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Niepublicznej Podstawowej Szkoły Św. Cyryla i Metodego.

Jak co roku usłyszeliśmy również kolędy w wykonaniu zespołu ,,Dobryna”. który jest gospodarzem spotkania oraz zaproszonych gości Młodzieżowego Chóru parafii Św. Ducha w Białymstoku, Pana Zbigniewa Nasiadko, Zespół ,,Rankowa Rosa” z Równego na Ukrainie. Goście za granicy zaprezentowali nam nie tylko piękne kolędy z Polesia ale również ,,Wertep” w formie lalkowego teatrzyku.

Wieczór Kolęd zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu ,, Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i ukraińską poezją”, dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem w organizacji koncertu było miasto Białystok.