Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Dubnie i Knorydach

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Dubnie odbędzie się „Koncert Kolęd z Wertepem”. Wystąpią zespoły „Rankowa Rosa” z Równego na Ukrainie oraz grupy z Podlasia. Początek o 15.00.

Tego samego dnia odbędzie się też koncert kolęd dla pensjonariuszy Akacjowego Domu Seniora w Knorydach.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia, Klub Senior+ w Dubnie oraz Sołectwo wsi Dubno. Projekt jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.